Vitamin B förstörs i mikron?

Det finns lite olika prat angående mikrovågsugn och i den här artikeln från SvD pratar man angående vitamin B och huruvida den förstörs när mat värms upp i mikrovågsugn:

”Forskare vid Karolinska institutet, University of eastern Finland och finländska folkhälsoinstitutet rapporterar att ökade halter av holotranskobalamin, den aktiva delen i vitamin B12, kraftigt reducerar risken för alzheimer bland äldre.

–Redan små förbättringar av B12-statusen gav i vår studie en kraftigt minskad risk, säger Miia Kivipelto, docent vid Karolinska institutet.

Hon efterlyser nu mer forskning för att bekräfta slutsatserna och ta fram råd för hur B12 kan användas i förebyggande vård och behandling. Matens betydelse uppgraderas nu i sökandet efter orsaker till Alzheimers sjukdom.

Forskarna har studerat 271 äldre som bor i östra Finland. De var vid studiens början 1998 i åldern 65–79 år och utan symtom, och följdes fram till 2006. Resultaten presenteras i senaste numret av tidskriften Neurology som lyfter fram resultaten i sin ledare.

B12 kopplas traditionellt till blodbrist och symtom som minnesförlust och förvirring och förmågan att ta upp vitaminet minskar när man blir äldre.

–Våra resultat stärker betydelsen av sunda kostvanor för att förebygga sjukdomen. B12 är säkert inte hela förklaringen, men det är en viktig pusselbit.

Till det kommer rapporter om att vitaminet lätt förstörs under tillagning och främst i mikrovågsugn.

–Det finns stora skäl att utreda hur uppvärmning i mikrovågsugn påverkar vitamin B12. Det finns oroande forskarrapporter samtidigt som man inför system där äldre dagligen erbjuds mikrad färdigmat, säger Miia Kivipelto.

Redan 1998 visade en japansk forskargrupp att mer än 1/3 av vitamin B12 förstördes i mikron. På senare år har forskare i Spanien och Nederländerna sett skadliga effekter på andra vitaminer.

–Vi har inte tittat på B12 men vår erfarenhet är att vitaminer far mycket illa i mikrovågsugnar medan mineraler klarar sig bra. Skadorna förstärks om maten värms länge, på hög effekt och med tillsatt vatten, säger Diego Moreno, forskare vid det spanska vetenskapsrådets forskningscenter i Murcia.

Han har själv studerat hur C-vitamin och olika karotenoider förstörs i mikron. Bland annat påverkades lutein som finns i‑gula fläcken och där brist kopplas till grå starr och makuladegenerering.

–I våra försök är ångkokning mest skonsamt för vitaminerna medan upphettning i mikron är värst. Det är helt klart en bra idé att inte överanvända mikron, säger Diego Moreno.”

Varumärket har inget med artikeln att göra

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.