Sömn är viktigt för barn

I denna artikel beskrivs en forskning från Children University of Virginia Health System som visar att barn som har sömnproblem riskerar att få lägre IQ och försämrat intellekt.

Studien baseras på en undersökning där barn mellan 6-12 år studerats. Forskarna spelade in barnens andning och snarkning under natten när de låg och i sov i hemmet.

image

Forskarna upptäckte att barn som sov mindre och snarkade mycket gjorde mycket sämre ifrån sig på ett ordförrådsprov än de som sov längre och snarkade mindre.

Sömn är nödvändigt för barns utveckling och tillväxt, och forskningsteamet har funnit att sömnstörningar kan skada barn, både intellektuellt och i beteendet.

— Studier har visat att barn med sömnproblem snarkar, gäspar, vrider och vänder sig på natten. Det gör att vissa får svårt att koncentrera sig på dagen och de kan även vara irriterade och hyperaktiva, säger doktor Paul M. Suratt.

Frekvent snarkning har visat sig vara den mest pålitiliga faktorn när det gäller att förutspå barnens intellektuella försämringar och beteendesvårigheter. En annan faktor som också påverkar resultatet är under hur lång period barnet har snarkat.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.