Hormonstörande ämnen och vanliga sjukdomar

svt.se kan man läsa och titta på ett mycket intressant inslag om hormonstörande ämnen och hur de påverkar våra hormonella system negativt och kan ge skadliga effekter på organismer, populationer och ekosystem. Rapporten ”Endocrine Disrupting Cemicals 2012” är en global rapport som ges ut av Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s miljöprogram, UNEP. Rapporten presterades under ett FN-möte i Nairobi.

Det var tio år sedan den här typen av forskning sammanställdes senast och kunskapen är nu enormt mycket större. I dag har vi över 800 kemikalier som vi kan konstatera är hormonstörande.  Nytt är också att man sett att de hormonstörande ämnena kan ha effekt i mycket låga doser.

Vad är hormonstörande ämnen?

Många viktiga processer i kroppen, bl a ämnesomsättningen, styrs av hormoner. Om det hormonella styrsystemet infiltreras av ämnen som liknar hormoner kan oönskade saker hända. De hormonstörande ämnena finns inom många olika kategorier (bekämpningsmedel, parfymer, plaster, flamskyddsmedel, impregnering som några exempel) och kan ha helt olika tekniska funktioner.
De flesta hormonstörande ämnen är syntetiska kemikalier som människan skapat, det finns fortfarande många frågetecken och listan är inte komplett. Nya ämnen tillkommer då och då. Här är några exempel:

  • PCB
  • DDT
  • POP:s
  • PFOS
  • Bisfenol A
  • PBDE
  • DEHP
  • Triklosan

[Källor: ”Endocrine Disruptive Chemicals 2012” och Kemikalieinspektionen]

– Vi kan nu se ett starkt samband mellan hormonstörande kemikalier och flera av våra vanligaste folksjukdomar. Det här betyder att det inte finns några tröskeldoser. Vilket gör det i stort sätt omöjligt att sätta gränsvärden. Vi måste helt enkelt veta om en kemikalie är hormonstörande eller inte innan den börjar användas, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och en huvudförfattarna till rapporten. 

Det är inte så enkelt att man kan knyta en viss kemikalie till en viss sjukdom, utan det forskarna kan se är samband mellan hormonstörande ämnen och en ökning bröst- prostata- och testikelcancer. I djurförsök har forskarna kunnat påvisa ett tydligt samband mellan hormonstörande kemikalier och fetma, en ökad risk att utveckla diabetes typ två, unga mäns spermier är färre och av sämre kvalitet och allt fler barn föds för tidigt och med låg födelsevikt.

– Kemikalier är en förutsättning för liv i dag. Det stora problemet är ju att vi inte kan testa dem på människor. Vi upptäcker de negativa bitarna först när vi ser symptomen, då är det ju för sent. Och vi är ju bara en av 1,4 miljoner arter på jorden. Det här drabbar alla organismer, liten som stor. 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *