Kan matematik vara roligt?

Det kanske låter lite ”konstigt” att arbeta med matte med barn i ung ålder. Varför ska vi arbeta med matematik i förskolan till exempel och på vilket sätt? Här menar man att matematik handlar om språk, symmetrier, tal och rum och är något som utmanar kreativitet och skapande. Följande delar är hämtade från en artikel från Skolverket:

Kreativitet

Matematik finns överallt, det handlar bara om att upptäcka den och göra något av den. Varje barn ska få utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matte i meningsfulla sammanhang och utveckla förståelse för begrepp som tal, mätning, form samt orientera sig i tid och rum. 

Vi bör uppmuntra barnen genom att: 

  • Låta dem dokumentera sina upplevelser och tankar för att få möjlighet att reflektera över dem och förstå slutsatser
  • Läsa mer för barnen. Barnen får ett rikare språk vilket ger möjligheter till att lättare förstå annat, så som matematik.
  • Lägga vikten på kommunikation, hur barnen kommer fram till svaret/slutsatsen, hur de tänker och inte bara lägga vikten vid själva svaret och att svaret ska vara rätt.
  • Variera uppgifterna och arbetssätten så att varje barn kan hitta något som är roligt och inte för svårt men ändå utmanande.
  • Inte låta barn få höra om hur svåra mattelektionerna var för oss vuxna i skolan, att vi har haft problem att förstå och hänga med och att det är helt okej att inte tycka om matematik. Om vi vuxna istället framställer matte som kul, viktigt och bra, då tycker barnen också det.


Bildkälla: google

 

Exempel

Följande tips är hämtade från bloggen ”Förskolans värld” och ”Öpedagogen”:

1. Många situationer återkommer varje dag så som måltider. Vi ska inte glömma bort att se dessa rutinsituationer som pedagogiska möjligheter!  Utmana barnen med att hjälpa till med dukningen; 

– Hur många personer är vi? Hur många sitter vid mitt bord?

Att låta barn ta mat själva eller bre sin egen macka bidrar till självständighet och samtalet kring matbordet är viktigt. Detta inkluderar även att duka av själv.

 

2. En matteväska. Vad kan finnas i en sådan? Låt din (och andras) fantasi flöda. T.ex; lego i olika färger, geometriska figurer, barnmemory, gör mönster av t.ex. tändstickor, varierande varianter av sudoko.

 

3. Lattjolajbanlådan. Denna låda ska innehålla t.ex. 4 saker och barnet/barnen ska ta bort 1 sak och motivera varför dem övriga 3 hör ihop. Denna lek körs med flera alternativ av saker och man tränar att se olikheter/likheter, lösa problem och jämföra.

 

4. En burk fylld med något material kan användas på flera sätt. Detta kan vara t.ex.kulor, diamanter, knappar:

låt barnen sortera kulorna efter färg/utseende/form. Detta kan göras individuellt eller i en grupp av barn så att de får träna samarbete. Man kan även dela upp kulorna i högar efter siffror (5, 6, 7, 8 osv.)

 

5. Någonstans där du får måla på marken kan du rita en lång orm och numrera den från 1-10 och sedan varje tiotal från till tvåhundra. Här får barnen möjlighet att räkna och dessutom se hur siffrorna ser ut.

 

6. Kroppen. Låt barnet granska sina kroppsdelar, jämföra och se vad finns det en eller två eller fyra av. Para ihop delar och se vilka är långa,  korta, tjocka, smala osv.

Annat att läsa:
Nationellt centrum för matematikutbildning har gjort 3 broschyrer för föräldrar i hopp om att inspirera och öppna möjligheter för alla intresserade:
0-3 år: klicka här
3-5 år: klicka här
5-7 år: klicka här
Boken ”Leka och lära matematik ute” rekommenderas.

 

Kom gärna med egna råd och upplysningar. 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.