Hur elimineras gifterna i kroppen

hur elimineras gifter

Denna intressanta text kommer från hemsidan Välbefinnaren och handlar om hur kroppen eliminerar toxiner. Gifter i kroppen elimineras genom 4 organ; levern, njurarna, huden och lungorna. Om en av de inte fungerar optimalt påverkar det dem andra som behöver arbeta hårdare. Se till att leva en hälsosam livsstil med nyttig kost, träning, gott vattenintag och optimal andning för … [Läs mer…]

Skydda barn mot gifter

Barn har små kroppar, tunn hud och är särskilt mottagliga för miljögifter. Man bör därför vara försiktig med saker som luktar starkt kemiskt – så som kraftig plastlukt – och att man som vuxen ser till att fråga tillverkare och försäljare vad saker och ting innehåller eftersom det, inom EU, används ca 30 000 sorters kemikalier … [Läs mer…]

Språkutveckling och svårigheter

Språkutveckling är som en trappa där det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. I trappans bas läggs grunden för språkutvecklingen och varje steg innehåller en förståelse- och uttrycksdel. Ett barn kan ha svårigheter på flera trappsteg eller bara inom ett – och dessa svårigheter kan variera från lätta till grava. … [Läs mer…]

Hur kan jag byta till tygblöjor?

Är du intresserad av att byta till tygblöjor men tvivlar på grund utav obesvarade frågor och funderingar? Det kanske verkar jobbigt, svårt, tidskrävande eller så har du kanske läst/hört om familjer som provat tygblöjor men därefter avstått. Det är sant att tygblöjor inte passar för alla familjer, men det finns många hushåll som anser att … [Läs mer…]

Vi utsätts nog mer än vi tror …

Jag satt och läste två artiklar från Testfakta – en handlade om höga gifthalter i hemelektronikprodukter och den andra om bly i handväskor – och tänkte att, vi utsätts nog mer än vi tror för hälsofarliga ämnen … 12 av 63 undersökta hemelektronikprodukter innehöll för höga halter av bly eller bromerade flamskyddsmedel, visar Kemikalieinspektionens marknadskontroll … [Läs mer…]

Märkningar och certifieringar

Det finns en stor mängd av märkningar och certifieringar på bland annat livsmedel, kläder, rengöringsprodukter, elektronik. Dessa markerar om produkten är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden, hälsosam osv. På hemsidan Medveten Konsument kan du finna information om hur de vanligaste märkningarna förhåller sig när det kommer till miljö, djuromsorg, hälsa och arbetsvillkor – dvs deras … [Läs mer…]

Påverkas kvinnor och män olika av miljögifter?

Forskningssatsningen ”Miljögifter och könsskillnader” hade sitt slutseminarium där en mängd projekt med olika inriktningar presenterades. Den övergripande slutsatsen är att det finns stora kunskapsluckor inom området miljögifter och könsskillnader, men att män och kvinnor i flera fall påverkas olika. Nedan följer en genomgång av projektresultat som presenterades vid seminariet: DDE i bröstmjölk – riskfaktor för manlig fertilitet Hur stor … [Läs mer…]

Barn, TV och dator

Att ha elektronik som barnvakt är inte rekommenderat och barn under 2 år bör inte se på TV alls, anser experter, då det kan bädda för koncentrationssvårigheter och risken för sömnproblem ökar. Att dagligen sjunka ned framför ett underhållningsprogram är dessutom vanebildande. Sitter barnet där ensamt blir det som en envägskommunikation som kan vara svår … [Läs mer…]