Vi utsätts nog mer än vi tror …

Jag satt och läste två artiklar från Testfakta – en handlade om höga gifthalter i hemelektronikprodukter och den andra om bly i handväskor – och tänkte att, vi utsätts nog mer än vi tror för hälsofarliga ämnen …

  • 12 av 63 undersökta hemelektronikprodukter innehöll för höga halter av bly eller bromerade flamskyddsmedel, visar Kemikalieinspektionens marknadskontroll för 2012. Sju av produkterna anmäldes misstänkta för brott till miljöåklagare.

Ämnena bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom samt flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PDBE) är alla begränsade i elektronik enligt EU-direktivet RoHS. Trots det fann man för höga halter i flera produkter. Och när bly och bromerade flamskyddsmedel läcker ut ur varorna och hamnar i inomhusluften kan konsumenter påverkas.

 

  • Att smycken, knappar, leksaker och vattenkranar kan innehålla den giftiga tungmetallen bly i ohälsosamma nivåer har uppmärksammats de senaste åren. Men problemen med bly i konsumentprodukter kan vara långt större än så. 3 av 10 undersökta handväskor i läderimitation från de största kedjorna innehåller bly i höga halter, visar Testfaktas laboratorietest. I ytskiktet på väskan som var värst låg blyhalten närmare 50 gånger över gränsvärdet. 

– Det är självklart inte bra. Det finns all anledning att undvika bly i den här typen av produkter. Billiga väskor kan lätt bli leksaker med tiden och det är framförallt barnen vi vill skydda från blyet. Bly påverkar hjärnans utveckling hos små barn negativt och även mycket låga exponeringsnivåer är farliga, säger Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen. Skulle ett barn suga på en väska som har så här höga halter är det absolut inte bra. Men det beror också på hur mycket av blyet som släpper från väskan.

Handväskor och plånböcker är en produktgrupp som man tittar extra noga på eftersom det finns risk att barn kommer i kontakt med och i värsta fall suger eller slickar på handväskan. 

Varför finns då bly i handväskor?

Det mest troliga är att tungmetallen ingår i färgen, enligt Ann-Marie Vass, projektledare för Kemikalieinspektionen begränsningsarbete av bly i konsumentprodukter. Alla inköpta väskor i testet går i nyanserna rött och gult eftersom tidigare studier visat att problemet är störst just här. Man har även hittat bly i plånböcker av fuskkläder som är i grönt och orange.

 

Hälsorisker med bly

Bly är ett mycket giftigt ämne som kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga och kan påverkas negativt av mycket små exponeringsnivåer. Andra kända effekter är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.

Källa: Kemikalieinspektionen

I dag är bly förbjudet i leksaker och det finns begränsningar för bly i dricksvatten, målarfärg, livsmedelsförpackningar och smycken. Men Kemikalieinspektionen arbetar just nu med ett förslag där fler produkter ska få begränsningar. Det handlar om saker som finns i hemmet och som barn riskerar att komma i kontakt med – däribland väskor, plånböcker, kläder, accessoarer, nyckelringar, möbler och reflexer.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.