Hur elimineras gifterna i kroppen

Denna intressanta text kommer från hemsidan Välbefinnaren och handlar om hur kroppen eliminerar toxiner. Gifter i kroppen elimineras genom 4 organ; levern, njurarna, huden och lungorna. Om en av de inte fungerar optimalt påverkar det dem andra som behöver arbeta hårdare. Se till att leva en hälsosam livsstil med nyttig kost, träning, gott vattenintag och optimal andning för att dessa 4 elimineringsmetoder ska fungera bra.

  • Njurar: njurarnas viktigaste funktion är att bevara, kontrollera och justera vätskebalansen i kroppen och pH-värdet genom mineralbalans, genom att eliminera ämnen från blodet bevaras balansen. Att bevara dessa funktioner är egentligen deras stora funktion, men elimineringen blir ett resultat av att bevara balansen.

– Via urinet elimineras nitrogen slagprodukter från protein metabolismen/katabolism i form av: urea, urinsyra, ammoniak och kreatinin.

– Elektrolyter huvudsakligen: natrium, kalium, ammonium, klorid, fosfat, bikarbonat och svavel för att bevara pH värdet.

– Toxiner under sjukdom lämnar kroppen med urinet: bakterier.

– Pigmenter från nedbrytningen av röda blodkroppar, framför allt en gulaktig som heterurochromes.

– Höga nivåer av hormoner kan också lämna kroppen med urinet.

– Onormala ämnen så som; blod, glykos, albumin, bitar av material och gallstenar.

– Syror, eftersom att njurarna håller en balans mellan sura och basiska ämnen i kroppen.

– Vatten, eftersom att njurarna är viktig för justeringen av vattenbalansen i kroppen. Urinet är mörkt om vi är uttorkade eftersom att det inte finns tillräckligt med vatten för att späda ut urinet och dom slutprodukter som fångats upp.

  • Lever: med avföringen elimineras toxiner med hjälp av gallan som skapas i levern, därför är det viktigt att antalet gånger du går på toaletten per dag ökar under en detox. Ju fler gånger desto bättre, men samtidigt är diarré inte bra. 

– Matsmältningsavfall, så som onedbruten föda, tex fiber.

– Galla, eliminerar gifter från kroppen som levern har fångat upp när blodet passerat. Tungmetaler och miljögifter är två exempel, även produkter som skapats vid nedbrytningen av heme-grupper (så som hemoglobin).

– Kolesterol är också en del av gallen, som används för att kroppen ska kunna ta upp fett, men används det inte elimineras det från kroppen med avföringen, fibrer är viktigt för att gallan inte ska tas upp igen av kroppen.

  • Hudvia svett

– Elektrolyter

– Vatten

– Kväveföreningar

  • Lungor: via andning

– Koldioxid

– Vatten

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.