En motion att lyfta fram!

Denna blogg är inte politiskt aktiv eller vinklad och uppmanar inte till röster eller att tillhöra något parti. Denna motion tycker vi endast om för att den är bra för våra barns välmående och detta bör faktiskt lyftas fram, vilka den än kommer ifrån – nämligen motionen 2013/14:Fi291 som lämnades in den 4 oktober 2013 om … [Läs mer…]

Appar för förskola och barnomsorg

appar för barn

Ibland kan det vara bra att inkludera tekniken i vardagslivet för att enkelt ha möjlighet att samla all information på ett ställe, på ett sätt som dem flesta redan använder idag – telefon, läsplatta eller dator. Därför finns det 2 appar som är tänkta att skapa trygghet och engagemang samt bidra till kommunikation mellan förskola … [Läs mer…]

Hur kan man behandla huvudlöss?

Naturlig hälsa

Huvudlusen är en lusart som lever på människan i huvudets hårbotten där den livnär sig på blod och orsakar klåda via utsöndring av ämnen som finns i dess saliv. Inget som de flesta brukar tycka är vidare trevligt och mindre roligt är det också att huvudlöss har blivit mer svårbehandlade och motståndskraftiga, resistenta, mot tidigare … [Läs mer…]

Skydda barn mot gifter

Barn har små kroppar, tunn hud och är särskilt mottagliga för miljögifter. Man bör därför vara försiktig med saker som luktar starkt kemiskt – så som kraftig plastlukt – och att man som vuxen ser till att fråga tillverkare och försäljare vad saker och ting innehåller eftersom det, inom EU, används ca 30 000 sorters kemikalier … [Läs mer…]

Barn, TV och dator

Att ha elektronik som barnvakt är inte rekommenderat och barn under 2 år bör inte se på TV alls, anser experter, då det kan bädda för koncentrationssvårigheter och risken för sömnproblem ökar. Att dagligen sjunka ned framför ett underhållningsprogram är dessutom vanebildande. Sitter barnet där ensamt blir det som en envägskommunikation som kan vara svår … [Läs mer…]