Språkutveckling och svårigheter

Språkutveckling är som en trappa där det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. I trappans bas läggs grunden för språkutvecklingen och varje steg innehåller en förståelse- och uttrycksdel. Ett barn kan ha svårigheter på flera trappsteg eller bara inom ett – och dessa svårigheter kan variera från lätta till grava. … [Läs mer…]

Vad är emotionell intelligens (EQ)?

Emotionell intelligens (EQ) är ett begrepp som myntades för tio år sedan och är inte lika känt som begreppet IQ. Man ska dock inte glömma bort denna del, som är otroligt viktig och handlar om samspelet mellan känslan och förnuftet. Ett barn är redan från födseln en kännande människa – även om känslorna till en … [Läs mer…]

Kan matematik vara roligt?

Det kanske låter lite ”konstigt” att arbeta med matte med barn i ung ålder. Varför ska vi arbeta med matematik i förskolan till exempel och på vilket sätt? Här menar man att matematik handlar om språk, symmetrier, tal och rum och är något som utmanar kreativitet och skapande. Följande delar är hämtade från en artikel … [Läs mer…]