Eko bekämpar fattigdom

Eko bekämpar fattigdom

Det finns många anledningar till varför ett land är fattigt eller inte och detta har också att göra med hur ekologiskt man tänker i allmänhet i landet. När man är fattig vill man bara ha tak över huvudet och en säng att sova i samt tillräckligt med föda och i ren desperation är det vanligare att man då tar till tveksamma åtgärder för att tillgodose behoven. Därför gäller det att satsa mycket även på dessa länder, även om de stora nationerna är de största bovarna.

Ekologi och fattigdom

Faktum är dock att ekologi och den typen av odling, bekämpar fattigdom mer än den bidrar till det och detta är mycket bra att veta. Nu när världens ledare är överens om att det ekologiska tänket är viktigare än någonsin, så har man även kommit fram till att ekologiska skördar kan ge högre avkastning än kemikaliska sådana. Detta har man bland annat sett bevis på i länder som Etiopien och Filippinerna. Detta avser stora jordbruksområden och inte enstaka bönder och anledningen till detta är till exempel smarta vattensystem och multiodlingar samt finurliga sätt av kompostering. Även om jorden är snustorr i övrigt så har man alltså funnit sätt att hitta metoder som är mer än dugliga.

Samarbete är A och O

Detta är oerhört positivt och viktigt att förstå och ta vara på, då en stor del av jordens befolkning faktiskt lever i fattigdom. Många lever även i de tropiska skogarna och med hjälp av exempelvis WWF, så har man byggt upp flera samarbeten mellan folk och länder, varpå utveckling och lärande står i fokus. Jo bättre naturvård vi får, desto mer gynnar det lokalbefolkningen och vice versa. Detta blir en snöbollseffekt som främjar hela världen.

dante