Bananer

Bananer

En annan produkt som är en riktig miljöbov, är bananen. På bananodlingar frodas bekämpningsmedlen, eftersom de är så hårt besprutade. De bekämpningsmedel som används är mycket farliga och det har kommit till allmän kännedom att arbetare på plantagerna kan drabbas av både nervskador och förtidig död. Det förekommer även barnarbete, vilket gör att många barn skadas i unga åldrar. Tyvärr är det precis som med bomull, att ekologiska bananodlingar ger lägre avkastning än konventionella.

Gifter och arbetsförhållanden viktigt inom ekologisk odling

Förutom bekämpningsmedel och gifter, så är arbetarna starkt utsatta och uppmanas ofta till tvångsarbete. Det är även den aspekten som det bör tas hänsyn till om man väljer att köpa in ekologiska bananer. olika märken har också olika restriktioner och krav. KRAV-märket är lite extra petigt när det kommer till bananodling. De bedyrar bl.a. rätten till facklig organisation och motsäger sig märkning som kan innebära tvångsarbete.

Fairtrade eller KRAV

Det finns en skillnad på Fairtrade-bananer och KRAV-märkta bananer. Fairtrade handlar mer om ett positivt arbetssätt och sjysta arbetsförhållanden medans KRAV kämpar för båda. Dock kan det ofta hända att Fairtrade-märkta bananer även är märkta med KRAV, eftersom man ofta fokuserar på både delarna när man ändå är igång.

dante