Ekologiska leksaker

Ekologiska leksaker

Eftersom även andra produkter har fallit offer för bekämpningsmedel och farliga gifter, så har den ekologiska produktionen numera även börjat avse leksaker och kläder. Barn är särskilt känsliga för allergiframkallande ämnen och har lätt att dra på sig utslag och rodnad i huden på grund av tveksamma prylar. I Sverige är vi väldigt hårda beträffande krav hur leksakstillverkning ska gå tillväga, men i andra länder som exempelvis Kina, ställer man lägre krav.

Giftiga ämnen i leksaker?

Det förekommer en stor mängd ohälsosamma ämnen i leksaker som tillverkas utanför EU. Det kan ha att göra med färgen, med materialet såsom plaster eller helt enkelt skadliga hörn och kanter som kan skada barnet. Ju mer naturligt material en leksak har, desto bättre för användaren. i Sverige är träleksaker mycket attraktivt och populärt och även de färger som leksaken målas med.

Det finns många riktlinjer för hur leksaker ska tillverkas och vad de ska bestå av och mer om de reglerna kan du läsa om på Kemikalieinspektionen som inspekterar leksaker och andra produkter.

Inom EU är farliga kemikalier helt otillåtna och ett exempel på dessa är ftalater som även kan förekomma i kläder. Dessa kan i värsta fall ge olika typer av cancer eller skada barnens arvsmassa så det sker en hel del tester när en produkt importeras till EU. Man får heller inte behandla leksaker och barnartiklar med doftämnen då de kan vara rent skadliga och framkalla allergier. barn har inte samma förmåga att skilja på farligt och ofarligt och därför är det viktigt att skydda dem extra mycket.

Var uppmärksam på vissa detaljer

Leksaker som piper eller lyser, har batterier som man ska vara försiktig med. Vätskefyllda leksaker kan innehålla farliga oljor och ämnen som barnet kan få i sig. Köp CE-märkta leksaker och lämna in gamla prylar på en återvinningscentral.

dante