Det ekologiska behovet

Det ekologiska behovet

Det är ingen hemlighet att det ekologiska tänket tar allt längre kliv mot en miljövänlig värld. Jordbruket har över hela världen tampats med en rad problem under lång tid och detta har gjort att man har blivit tvungen att tänka om angående odlingsmetoder och arbetsmiljö. Under många år har vissa länder gjort allt i sin makt för att övertyga andra nationers politiker hur viktigt det är att värna om planetens resurser och med nöd och näppe har detta fungerat. Nu har dock ett stort antal länder kommit överens om att vi alla måste tänka efter hur vi behandlar miljön och hur de människor som arbetar med jordbruk, i fabriker etc. egentligen lever.

Pengar och makt styr

Man skulle kunna odla betydligt mer ekologiskt om det fanns bevis för att det också ger bättre avkastning eller är lukrativt för alla parter. Dock är det ofta pengar som styr utfallet och i den mån som det ekologiska jordbruket faktiskt finns, så är det absolut inte tillräckligt mot vad det borde vara. Ändå har många bönder tagit tjuren vid hornen och engagerat sig i ekologisk odling och i de flesta fall går det mycket bra. Det gäller helt enkelt att ha koll så att resultatet blir så bra som möjligt så att ekonomin inte går i spillror.

Bättre med ekologiskt?

Huruvida ekologiskt odlade grödor eller mat är bättre än de traditionella livsmedlen, har många debatterat om och vissa påstår helt enkelt att det inte är nyttigare än vanlig mat. Dock är sättet det odlas på betydligt bättre för alla inblandade. När man t.ex. odlar grödor så används inga farliga gödselmedel. När man föder upp djur på ekologiskt vis, så får dessa leva i frihet och i sin naturliga livsmiljö, precis som de behagar under hela livets gång. Detta bidrar till bättre kött och/eller produkter i slutändan om djuren är ”glada” djur. Det kan omöjligt vara en positiv aspekt tt djur får stå på trånga ytor och sakna tillgång till frisk luft, foder eller vatten samt sina kamraters närvaro.

Lösning av problem

Jordbruket har trots ihärdiga framsteg, fortfarande långt kvar att gå. Många lösningar har satts i verket men det finns fortfarande mycket att göra. Jorden skall nämligen mätta och försörja 7 miljarder människor och samtidigt bidra till att resurserna tas på ett hållbart sätt utan att ske på bekostnad av de andra faktorerna. En bidragande faktor till att många har tvekat till att ställa om till ekologisk odling, är att det krävs så mycket tillsyn och att ingenting får tas från det andra. Klimatet ska förbättras och allt ska ske så att framtida generationer har något att hämta. Detta fordrar således en hel del av bönderna och av samhället i stort och ibland kan det verka som en jätteutmaning för många.

dante