Ekoforskning A och O

Ekoforskning A och O

Det gäller inte bara att ställa om till ekologiskt. Vi behöver även forma det ekologiska lantbruket och vässa dess egenskaper ytterligare. Det vi givetvis eftersträvar är ett jordbruk som arbetar i samklang med naturen och som inte förstör den. Detta är ibland lättare sagt än gjort och för att komma underfund med nya tekniker och hjälpmedel, så behövs ekoforskningen. Denna har redan gjort stora framsteg inom ekologin men det ligger fortfarande en hel del arbete kvar och väntar på att bli gjort.

Ansök via stiftelser


Ekoforskningen har fått miljonbelopp för att ta fram nya intressanta metoder för att bedriva ett hållbart lantbruk. Det betyder att den som vill forska på olika ting inom ekologin, har en stor chans att komma någonvart. Organisationer som Lantbruksforskningen eller Ekologiska Ungdomsstiftelsens är stiftelser som delar ut stora summor till forskarstudenter och som dessutom samarbetar med olika organisationer som KRAV etc. Det finns dock en rad olika stiftelser som delar ut mångmiljonbelopp till förmån för forskningen.

Önskade resultat

De vanligaste områdena är ekosystemtjänster som innebär tjänster som människan kan få av naturen. Man hoppas på att de resultat som kan nås, kommer att bidra till utökade kunskaper och lösningar som de olika projekten får fram. Bland annat kan det bli enklare att finna saker som förbättrade växtodlingsmetoder och system, förbättrade ekologiska bekämpningsmetoder samt en gynnande tillväxt på ekologiska gårdar.

Ekoforskningen i världen

Det är många länder som satsar stort på ekoforskningen. Sverige är givetvis ett av dem men även Finland som tyvärr har halkat efter en aning på senare tid. Samtidigt har man varit på det klara med att utöka och förbättra ekoforskningen så att man hamnar på samma nivå som förr. Men även andra länder har börjat tillämpa ekoforskningen för att bekämpa de gifter och den miljöförstöring som förekommer i kölvattnet av den ökade konsumtionen och fusket.

Sverige har länge legat på framkant vad gäller miljö och ekologi, trots att vi svenskar smutsar ned betydligt mer än vad vi vill medge. Många forskare anser också, oavsett var de kommer ifrån, att folk väljer mat och produkter som baseras på ett lågt pris och förtroende för företaget som säljer dem, mer än vad de bryr sig om ekologi. Detta måste forskningen också tänka på, eftersom det är konsumenten som slutändan bestämmer vad han/hon ska köpa.

dante