Ekologiska mejeriprodukter

Ekologiska mejeriprodukter

Att en glad kossa ger bättre mjölk, kan man själv gissa. Ekokossorna mumsar på ekologisk odlad mark och gräs, de går ute en stor del av året och de får social stimulans från sina andra ”ko-vänner”. Alltfler människor väljer ekologiska mejeriprodukter, eftersom man vet att djuren har det betydligt bättre. Det kostar vanligtvis några kronor extra men flertalet tycker det är värt besväret, då det även bidrar till ett nyttigt kretslopp och ett friskare vatten, bättre åkrar och en gladare natur i övrigt.

Detta krävs för att få kalla din gård ekologisk

Många mjölkbönder ställer om sin gårdsverksamhet till ekologisk sådan. Detta kan ta ett tag, då man inte bara kan bestämma hux flux att kalla sig ekologisk bonde. Saker och ting tar tid och måste få göra det också och när man har gjort allt som krävs, tar det ytterligare en tid innan ekologi är ett tillåtet ord på gården.

För det första måste din djurhållning ske på vissa premisser. Kossorna måste få leva ut sina liv och lustar precis som de skulle ha gjort om de varit vilda. Detta innebär att de måste ha stort utrymme och tillgång till friskt foder (ekologiskt sådant) året runt. Fodret måste dessutom komma från den egna gården och åkermarken eller möjligtvis från en mycket nära bonde. Ekologisk produktion skall tillämpas enligt Jordbruksverkets regler, vilket bland annat innebär att du måste odla i växtföljd och inte använda mineralgödsel utan naturligt ursprung. Inga bekämpningsmedel är tillåtna och djurens betesmarker måste vara helt naturliga.

Först när detta är godkänt, vilket det görs av kontrollorgan, kan du kalla din gård ekologisk men det måste dock ha gått ca 1 år, i vissa fall två.

Blandning av ekologiskt och konventionellt

Att blanda ekologiska produkter eller djurhållning med konventionella, går absolut inte för sig såvida du inte kan bevisa att du kan separera dem. Enligt de nationella riktlinjerna kan de ske att en del av det ena mixas upp med det andra och då kan man inte märka sina varor med EU-märkningen. Du kan dock ansöka om att få odla de båda grödorna om det innebär att en gröda är flerårig. Dock finns det stora krav på detta så det gäller att anlita sitt kontrollorgan så att man får all den väsentliga information som krävs.

Nya svenska mejerier

Svenska mjölkbönder har haft det tufft den senaste tiden, men det till trots så har fler och fler börjat öppna sina egna mikromejerier och producerar ekologiska livsmedel. genom studier har det påvisats att ekologisk mjölk är nyttigare än vanlig mjölk och detta gäller även andra mejeriprodukter. Det är inte så markant skillnad på hur många liter en ekologisk kossa producerar jämför med en vanlig. Det skiljer ca 1000 L åt om året mellan de båda, varav ekokossan släpper ifrån sig 8000 L och den traditionella kon 9000 L.

dante