Är ekologisk mat verkligen alltid fördelaktig för hälsan?

Är ekologisk mat verkligen alltid fördelaktig för hälsan?

Att ett av samhällets största samtalsämnen handlar om ekologi är det nog ingen som har tagit miste på. Numera går det starka trender i att äta ekologiskt, klä sig ekologiskt och tänka hållbart i nästan alla avseenden. Men är ekologiskt tänkande avgörande för vår hälsa eller har det gått till överdrift? Eko-debatten har lämnat efter sig fler frågor än svar och huruvida det är en myt eller inte att vara eko, ska vi försöka reda ut.

Vitamininnehåll i ekologisk respektive konventionellt odlad mat

De flesta är övertygade om att ekologiskt odlad mat för med sig fler fördelar än konventionellt odlade råvaror. Ett exempel är det vitamininnehåll som många tror är högre i ekologisk mat. Detta behöver dock inte vara sant och i allmänhet är det heller inte det. Enligt forskningen kan konventionellt odlad mat ha ett lika högt vitamininnehåll som ekologisk mat. Detta gäller även mineralinnehållet, då man kommit underfund med att gränserna är hårfina mellan de olika odlingsmetoderna ekologiskt och konventionellt.

Kemiska bekämpningsmedel och farliga substanser

Det som främst skiljer ekologiska matvaror från vanliga är innehållet av kemiska bekämpningsmedel, vilket inte får förekomma i ekologiska produkter. Trots detta menar experter på t.ex. Livsmedelsverket att det pågår en strikt kontroll vid all sorts mat oavsett om den är ekologisk eller inte. Detta gäller också oavsett varifrån varorna kommer.

Hur produkten är framställd är ofta avgörande för vårt köp

En aspekt som många tar i beaktning när de hellre vänder sig till ekologiska varor är inte hälsoperspektivet, utan hur varan har framställts. Många föredrar att veta att kossorna som producerat mjölken har fått leva som glada djur, levt i frihet och betat ute på ängarna där inga bekämpningsmedel har använts. Samma sak gäller eko-kläder. Är bomullen ekologisk och har odlats under sjysta former, så är det lättare att använda plagget utan att få dåligt samvete. Detta blir således viktiga mervärden för ekologiska produkter.

Blir vi friskare vid intag av ekologisk mat?

På denna fråga kan vi svara både ja och nej, eftersom andra faktorer spelar in. Rör vi tillräckligt på oss? Röker vi eller fortsätter vi att meddela att vi ska sluta röka, utan att komma till skott? Är vardagen stressfylld? Är vi lyckliga i övrigt? Är den ekologiska maten nyttig mat eller vräker vi i oss ekologiskt godis och feta ostar, med stämpeln ”ekologisk” istället för ingenting? Detta spelar naturligtvis en stor roll och är mer avgörande än om vi lever illa, men bara äter ekologiskt. I grund och botten är ekologisk mat bättre, inte minst för djuren som sammankopplas med produkterna. Det är också bättre ur miljösynpunkt eftersom det vid ekologiskt odlad mat eller produkter, inte förekommer kemiska bekämpningsmedel, vilket i sin tur förstör jorden.

Slutsatsen är att ekologisk mat inte påverkar vår hälsa avsevärt, men däremot hela vår omgivning med djur och natur.

dante