Ekologiska produkter

Ekologiska produkter

De senaste årtiondena har efterfrågan på ekologiska produkter, framförallt ekologiska livsmedelsprodukter, ökat kraftigt. Några orsaker är ökad medvetenhet kring hälsa, ökad oro över en klimatkris samt naturlighetstrenden.

Vad är ekologiskt?

Inom EU syftar begreppet ekologiska produkter på produkter som odlats enligt EU:s direktiv för ekologisk produktion. För att produktion av mat ska räknas som ekologisk måste maten odlas utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller GMO. För att gödsla grödorna använder bönderna istället naturlig gödsel som kommer från djur. Dock får man som ekobonde lov att använda vissa naturligt förekommande ämnen för skadedjursbekämpning. Dessa inkluderar bland annat svavel och pyretriner. Om djur föds upp ekologiskt måste de utfodras med ekologiskt foder och hållas utomhus.

Fördelar och nackdelar

En del människor påstår att ekologisk mat är nyttigare än konventionellt odlad mat. Enligt Livsmedelverket krävs det dock mer forskning för att fastställa huruvida detta stämmer. Något som är säkert är att ekologisk mat upplevs av många som mer naturligt, då man inte får använda många syntetiskt framställda kemikalier i ekologiskt jordbruk. Läs gärna mer om vilken forskning som finns på Livsmedelverkets hemsida.

Vidare finns det olika åsikter om huruvida ekologisk mat är mer miljövänlig än konventionellt odlad mat. Fördelen med ekologisk mat är förstås att man inte använder, och därmed släpper ut, potentiellt miljöskadliga kemikalier i miljön. Dock leder avsaknaden av bekämpningsmedel till att skördarna på ekogårdar blir lite mindre. Då måste man istället använda mer markyta och energi för att få samma skörd.

I Sverige måste en vara certifieras som ekologisk innan den får säljas och marknadsföras som ekologisk. Det finns i dagsläget flera olika organ som arbetar med att certifiera företag och deras produkter. Efter att en produkt blivit certifierad som ekologisk får tillverkaren lov att sätta en KRAV-märkning på sin produkt. Det är alltså denna du ska leta efter om du vill köpa ekologiskt!

dante