Stötta våra lokala bönder

Stötta våra lokala bönder

Genom att göra medvetna val när du handlar tar du tillvara på de resurser som finns i din närhet och hjälper till att bidra till en bättre planet.  Samhället har hamnat i ett slit och släng samhälle där produkter, och främst mat, hemhandlas i mängder utan egentligen en reflektion över var produkten kommer ifrån eller vilken påverkan transporten har på miljön för att du ska få dina specifika varor på bordet i tid. Först tänkte jag skriva känner till, men alla vet att transporterna kors och tvärs över vår planet är de som förser oss med exotiska grödor men samtidigt förstör vår planet. Kanske tycker man då att ens små egna medvetna val att handla ekologiska produkter i butiken inte kan påverka något i det stora hela. Men förhoppningsvis har du hört uttrycket ”många bäckar små, gör en större å”, vilket i detta fall betyder att du bidrar till en bättre planet genom att stötta lokala bönder och deras produktion från jord till bord. Även användandet av andra ekologiska produkter så som kläder och parfymer likt hugo boss parfym är också ett steg i att tänka och handla ekologiskt. Ett bra val som gör att du tänker på miljön. Du minskar transporterna och förhoppningsvis gör du medvetna val så att du faktiskt äter säsongsprodukter som bidrar till att minska svinnet.

 

Genom att tänka ekologiskt inser du att du faktiskt inte behöver ge upp favoriter på ditt bord, utan du kan fortfarande äta vad du vill fast du fokuserar och tänker på miljön. Om vi i Sverige skulle äta mer vad vår egna bönder producerade skulle vi inte behöva skicka efter importer av kött och mejeriprodukter utan faktiskt stötta de lokala bönderna. Skulle vi äta de produkter som är kopplade till olika säsonger, likt färskpotatisen potatis, skulle vi minska på transporterna.

Kanske tänker någon på att vi skulle få avstå från frukt och grönsaker under flera månader då det är omöjligt att producera vissa sorter av frukt och grönt i vårt kalla klimat. Men om vi där enbart stöttar upp med ekologiska produkter, och ser till att varorna i butiken inte har transporterats från en del av jordklotet till en annan för att vi människor inte insett vilken negativ påverkan vi har på vår miljö. Vi skulle på detta sätt få fler som äter ekologiskt och våra bönder som blir färre och färre skulle inte behöva konkurrera med billigare köttprodukter eller mejeriprodukter som transporterats till Sverige när vi faktiskt har tillräckligt med många tomma gårdar i Sverige för att återinföra närodlat och ekologiska produkter från Sverige. Vi måste se till att vända trenden hos alla länder, men innan vi tar oss an resten av världen så måste vi börja i vårt eget land.

Så nästa gång du storhandlar, fundera på vad som är säsongens produkter, vad är närodlat och ekologiskt och fall inte för lockelsen att köpa nedsänkta varor som transporterats hit för att konkurrera med svenska produkter.

dante